Profil

0 entries
0 comments
Info
Name
Dražen Jerković
Područje djelovanja
Ilustracija
Vještine
Apophysis208_3Dhack
Izložbe / filmografija
Knjižnica Bogdan Ogrizović, Zagreb - ESPACIO BYTE, MUSEO DE ARTE DIGITAL Buenos Aires Argentina - TIMES SQUARE, NYC New York City - PaletaFest, VARAŽDIN Uska ulica Varaždin - Centar za mlade na Gazi, Karlovac
Portfolio
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Video 1
O mom radu
ja sam fraktal kao i sve oko mene
Kontakt
Email
drazen.jer@gmail.com