Česta pitanja i odgovori

PunimoBaterije01

Koja je razlika između korisnika i člana?
Korisnik je osoba koja se prijavila na stranicu hudu.hr i koristi dostupne sadržaje.
Član je osoba koja se učlanila u Hrvatsku udrugu digitalnih umjetnika i koristi sve pogodnosti članstva, uključujući sadržaje portala hudu.hr
Tko može postati članom Hrvatske udruge digitalnih umjetnika i kako?

Članom HUDU-a može postati svaka fizička i pravna osoba, iz zemlje i inozemstva, sukladno odredbama Zakona o udrugama, koja zadovoljava propisane kriterije i koja je zainteresirana za razvoj digitalnih tehnologija u umjetnosti.

Pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za primanje u članstvo, zahtjev za pristupanje može se predati u bilo koje vrijeme elektroniskim putem OVDJE.

Komisija će pažljivo pregledati i procjeniti udovoljavanje kriterija svih pristiglih zahtjeva na sljedećoj sjednici.

Koji su uvijeti za primanje novih članova?

Kako bi postali članom Hrvatske udruge digitalnih umjetnika potrebno je kreirati i zatim ispuniti vlastitu profilnu stranicu.

Popunjenim profilom se smatra onaj koji ima minimalno 5 primjera vaših radova, profilnu sliku te stavke:
Ime i prezime, vještine, o mom radu, koristim aplikacije, želja mi je raditi, kontakt e-mail adresu i telefon.

Uz popunjeni profil potrebno je ispunjavati uvjete za bar jednu od sljedećih stavki:

1. rad ili volontiranje na bar jednom hudu.hr projektu,

2. pobjeda na hudu.hr kreativnom natjecanju ili tri puta među najboljima,

3. bar jedan rad uvršten u odabir najboljih radova s hudu.hr profila,

4. bar tri objavljena članka ili jedan video tutorial na hudu.hr.

Postoji li članarina?

Aktivni članovi HUDU-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor.

Na posljednjoj sjednici utvrđeno je kako godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 50 kn, a za pravne 500 kn.
Pri upisu plaća se upisnina u iznosu od 40kn jednokratno.

Aktivni članovi HUDU-a koji ne plaćaju članarinu gube prava aktivnog članstva, te postaju pasivni članovi.

Postoje li kategorije članstva?

Članovi se dijele na aktivne, pasivne i počasne.

Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati u aktivnostima HUDU-a, birati i biti birani u tijela upravljanja, koristiti sve sadržaje HUDU-a, ocjenjivati radove, prezentirati svoj rad preko HUDU-a, sudjelovati u svim internim natječajima, primati nagrade.
Aktivni članovi imaju obvezu pridržavati se pravila udruge, čuvati i podizati ugled HUDU-a, redovito plaćati članarinu.

Pasivni članovi imaju pravo povremeno sudjelovati u aktivnostima HUDU-a, koristiti određene sadržaje HUDU-a, prezentirati svoj rad preko HUDU-a, sudjelovati u određenim internim natječajima. 

Pasivni članovi imaju obvezu pridržavati se pravila HUDU-a, čuvati ugled HUDU-a.Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u aktivnostima HUDU-a, birati i biti birani u tijela upravljanja, koristiti sve sadržaje HUDU-a, ocjenjivati radove, prezentirati svoj rad preko HUDU-a, sudjelovati u svim internim natječajima, primati nagrade.
Počasni članovi imaju obvezu pridržavati se pravila HUDU-a, čuvati ugled HUDU-a.

Koje su pogodnosti članstva?
O tome će se raspravljati na sljedećoj sjednici HUDU-a.
Kako saznati točnu adresu vlastitog profila?
U glavnom izborniku kliknite na PROFIL, a zatim na VAŠ NADIMAK (pokraj profilne slike), kako bi dobili punu adresu u prozoru preglednika.
Tko je vlasnik autorskih prava pridodanih sadržaja na hudu.hr?
Autori zadržavaju puna autorska prava na radove pridodane portalu hudu.hr. Hrvatska udruga digitalnih umjetnika zadržava pravo na korištenje i distribuiranje tih sadržaja u promotivne i promidžbene svrhe.