Profil

0 entries
0 comments
Info
Name
Dragana Nuić Vučković
Područje djelovanja
Ilustracija
Stručni naziv
dr. art akademska slikarica
Obrazovanje
Diplomski studij ALU Zagreb
Poslijediplomski studij slikarstva ALU Sarajevo
Vještine
Rekomponiranje i redefiniranje slika u programu Adobe Photoshop
Izložbe i nastupi
Samostalno izlagala na 43 izložbe, te sudjelovala na preko 250 skupnih selektivnih izložbi u HR i inozemstvu. Digitalne slike printane na platnu ili ljepenkama izlaže od 2015. godine
Portfolio
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
O mom radu
Moje slikarstvo ili slikocrteži veže se uz pojmove Igra, infantilno, fantazmagorično. Prvi digitalni radovi nastali su 2010/2011. kada sam se u programu Adobe Photoshop "poigrala" sa slikama slavnih slikara poput Miroa, Chagalla, Van Gogha, Modigliania, Matissea, Dubuffeta, , Basquiata, Appela, dodajući svoje elemente u postojeće slike, koje se printaju na plakat papir ili na ljepenke. Nakon toga slijedile su obrade mojih starih slika u istom programu, što je uvršteno u moju doktorsku disertaciju pod nazivom "Deformacija oblika i infantilna regesija u funkciji slikarske ekspresije". Takva obrada i igra sa vlastitim slikama pružila je nove izazove i mogućnosti rekomponiranja, čime sam se nastavila baviti i izlagati printane digitalne slike .
Kontakt