Hrvatska udruga digitalnih umjetnika zastupa umjetnike koji u svom stvaralaštvu, barem dijelom, koriste digitalnu tehnologiju.
Croatian association of Digital Artists represents artists who, at least in small part, in their creative work, use digital technology.


Hrvatsku udrugu digitalnih umjetnika osnovali smo kako bi stvaranje uz pomoć digitalne tehnologije dobilo potporu kakvu i zaslužuje, bilo da se radi o dizajnu, ilustraciji, fotografiji, animaciji ili glazbi. Udruga planira i ostvaruje projekte, povezuje kreativce i naručitelje, omogućuje stjecanje novih znanja i širenje vidika… ukratko – tu smo kako bi digitalna umjetnost živjela punim plućima!

Sljedeća faza digitalne revolucije će donijeti istinsku fuziju tehnologije s kreativnim industrijama, kao što su mediji, moda, glazba, zabava, obrazovanje, književnost i umjetnost… Ova inovacija dolazi od ljudi koji su u stanju povezati ljepotu s inženjerstvom, ljudskost s tehnologijom i poeziju s procesorima. Interakcija između tehnologije i kreativne umjetnosti u konačnici će rezultirati sasvim novim oblicima izražavanja i medija. – Walter Isaacson

 

Sekcije

 ILUSTRACIJA
Koristeći magične naredbe SAVE i UNDO današnji ilustratori nemaju straha od pogreške. U kombinaciji sa digitalnim kistovima ilustriranje na računalu postalo je lakše no ikad. Naravno i dalje je potreban talent, vježba i zanat.
 ANIMACIJA
Klasična i stop animacija, web, 3D, sve ove tehnike, bar jednom u proizvodnom procesu, postanu jedinice i nule. Munjevitim napretkom tehnologije, danas je postalo moguće napraviti animirani film i mobilnim aparatom, što je prije desetak godina bilo nezamislivo.
 DIZAJN
Danas je sve dizajn, od toaletnog papira do high tech smartphona i expresso-aparata. Dizajnirate li za tisak, radite li web-dizajn ili industrijski dizajn, sigurno koristite računalo.


 

Kategorije ( buduće sekcije)
 Foto
Koliko još fotografija je ostalo na filmu? Kad ste to zadnji puta čuli? Pa danas je problem pregledati sve snimljeno.
 Video
Simboličnim pritiskom na gumb, premijerka Kosor, označila je u utorak 5.10.2010 u 12:35 sati prestanak emitiranja analognog signala i prelazak na digitalno emitiranje u Hrvatskoj.
 Audio
Kad David Guetta stisne PLAY publika poludi. Naravno protiv ovakvih predrasuda se borimo.
 Igre
U Hrvatskoj je od 1990. do 2006. objavljeno gotovo 30 velikih računalnih igara. Od toga ih je deset uspjelo u inozemstvu. Igranje video igrica jedan od najpopularnijih oblika zabave u svijetu.
 Modeliranje
U doba 3D printera smatramo da modeliranje zaslužuje zasebnu kategoriju. 3D modeli potrebni su dizajnerima, ilustratorima i animatorima, a posebno u stvaranju video igara.
 Programiranje
Bilo da je riječ o analizi medicinskih podataka, kreiranju sigurnosnih softvera ili posebnih filmskih efekata, programiranje je crvena nit koja se provlači kroz sve buduće profesije, stoji u pismu Europske unije svim ministrima obrazovanja.

 
Kreativno pisanje

Svaki animirani film, video igra ili igrani film počinju kao slova na ekranu. Prenijeti ideju u riječi je umjetnost za sebe i zaslužuje vlastitu kategoriju. 

 

Dokumentacija

STATUT - skraćena verzija

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 88/2001), te članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/2009), Osnivačka skupština Hrvatske udruge digitalnih umjetnika, održana 15. ožujka 2013. godine u Zagrebu, donijela je

STATUT

HRVATSKE UDRUGE DIGITALNIH UMJETNIKA – HUDU

Članak 2.
Naziv udruge glasi: Hrvatska udruga digitalnih umjetnika.
Skraćeni naziv glasi: HUDU.
Uz naziv na hrvatskom jeziku HUDU će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Association of Digital Artists.
HUDU djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 6.
Ciljevi osnivanja HUDU-a jesu:
• Povezivanje, te stručno i profesionalno usavršavanje umjetnika, koji u svom stvaralaštvu koriste digitalnu tehnologiju.
• Razvijanje i stimuliranje hrvatske digitalne umjetnosti.
• Zaštita autorskih prava i slobode umjetničkog stvaranja.

Članak 8.
Članom HUDU-a može postati svaka fizička i pravna osoba, iz zemlje i inozemstva. Pravne osobe članstvo u HUDU-u ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članak 9.
Članstvo može biti aktivno, pasivno i počasno.
Aktivni članovi HUDU-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor. Članovi HUDU-a upisuju se u registar članova, koji vodi Predsjednik HUDU-a.

Članak 12.
Aktivni članovi imaju pravo:
• sudjelovati u aktivnostima HUDU-a,
• birati i biti birani u tijela upravljanja,
• koristiti sve sadržaje HUDU-a,
• ocjenjivati radove,
• prezentirati svoj rad preko HUDU-a,
• sudjelovati u svim internim natječajima,
• primati nagrade.
Aktivni članovi imaju obvezu:
• pridržavati se pravila udruge,
• čuvati i podizati ugled HUDU-a,
• redovito plaćati članarinu.

Članak 13.
Pasivni članovi imaju pravo:
• povremeno sudjelovati u aktivnostima HUDU-a,
• koristiti određene sadržaje HUDU-a,
• prezentirati svoj rad preko HUDU-a,
• sudjelovati u određenim internim natječajima.
Pasivni članovi imaju obvezu:
• pridržavati se pravila HUDU-a,
• čuvati ugled HUDU-a.

Članak 14.
Počasni članovi imaju pravo
• sudjelovati u aktivnostima HUDU-a,
• birati i biti birani u tijela upravljanja,
• koristiti sve sadržaje HUDU-a,
• ocjenjivati radove,
• prezentirati svoj rad preko HUDU-a,
• sudjelovati u svim internim natječajima,
• primati nagrade.
Počasni članovi imaju obvezu:
• pridržavati se pravila HUDU-a,
• čuvati ugled HUDU-a.

Članak 15.
Aktivni članovi HUDU-a koji ne plaćaju članarinu gube prava aktivnog članstva, pa postaju pasivni članovi.

Članak 18.
Tijela upravljanja HUDU-om su Skupština, Predsjednik i Izvršni odbor

Članak 21.
HUDU okuplja svoje članove u umjetničko-stručne sekcije.
Sekcija za:
• ilustraciju,
• animaciju,
• dizajn.

Članak 22.
Skupština HUDU-a najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu HUDU-a tvore izabrani predstavnici sekcija, po jedan iz svake sekcije.
Članove Skupštine biraju svi aktivni i počasni članovi HUDU-a, unutar jedne sekcije, na prijedlog Izvršnog odbora.
Izvršni odbor kandidate za predstavnike sekcija, odnosno skupštinu, predlaže iz redova istaknutih aktivnih članova HUDU-a.
Mandat članova Skupštine traje pet godina.

Članak 23.
Skupština HUDU-a nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
• donosi program, te plan rasta i razvoja HUDU-a,
• donosi Statut i druge opće akte HUDU-a na prijedlog Izvršnog odbora,
• predlaže osnivanje umjetničko-stručnih sekcija,
• podnosi Izvršnom odboru izvješće o radu sekcija,
• bira i razrješava članove Izvršnog odbora.

Članak 27.
Izvršni odbor je izvršno tijelo HUDU-a i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. Izvršni odbor čine tri člana koje bira Skupština.
Izvršni odbor sazivaju članovi Izvršnog odbora prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Mandat članova Izvršnog odbora traje pet godina.

Članak 28.
Izvršni odbor nadležan je i obavlja sljedeće poslove:
• izvršava odluke Skupštine,
• saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština
raspravlja,
• priprema nacrt Statuta i drugih akata,
• odlučuje o visini godišnje članarine, o raspodjeli prikupljenih sredstava i donosi financijske
izvještaje,
• odlučuje o promjeni adrese sjedišta HUDU-a,
• donosi sve odluke u vezi s radom HUDU-a za koje nije nadležan Predsjednik HUDU-a.

Članak 32.
Predsjednik HUDU-a:
• organizira i rukovodi poslovanjem HUDU-a,
• zastupa i predstavlja HUDU te odgovara za zakonitost poslovanja,
• brine o kvaliteti umjetničke djelatnosti HUDU-a,
• osniva umjetničko-stručne sekcije,
• dodjeljuje nagrade i priznanja HUDU-a.

Članak 35.
HUDU je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, te je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija.

Članak 42.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju HUDU-a te štetilo njegovom poslovnom ugledu ili interesu i ugledu članova i zaposlenika.

Odluka o upisu u registar udruga

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA

Na sjednici Osnivačke skupštine Hrvatske udruge digitalnih umjetnika (u daljnjem textu: HUDU) sa sjedištem u Zagrebu, Sveti Duh 22, održanoj 15.3.2013. jednoglasno je donijeta odluka o pokretanju postupka za upis HUDU-a u registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Zagreb, 15.3.2013
Predsjednik HUDU-a: Filip Gašparović Melis

 

Izvršni odbor

 

 

 

 

Predstavnici sekcija

 

 

 

 

 

Česta pitanja i odgovori

Koja je razlika između korisnika i člana?
Korisnik je osoba koja se prijavila na stranicu hudu.hr i koristi dostupne sadržaje. Član je osoba koja se učlanila u Hrvatsku udrugu digitalnih umjetnika i koristi sve pogodnosti članstva, uključujući sadržaje portala hudu.hr
Tko je vlasnik autorskih prava pridodanih sadržaja korisnika?
Autori zadržavaju puna autorska prava na radove pridodane portalu hudu.hr. Hrvatska udruga digitalnih umjetnika zadržava pravo na korištenje i distribuiranje tih sadržaja u promotivne i promidžbene svrhe.
Kako da saznam točnu adresu vlastitog profila?
 U glavnom izborniku kliknite na PROFIL, a zatim na VAŠ NADIMAK (pokraj profilne slike), kako bi dobili punu adresu u prozoru preglednika.