KORISNIK
0 Kn / h
Neograničeno korištenje određenih sadržaja portala hudu.hr
Osnovna profilna stranica
•••
ČLAN
... Kn / God
Neograničeno korištenje svih sadržaja portala hudu.hr
Puna profilna stranica
Članstvo u Hrvatskoj udruzi digitalnih umjetnika

 

Tko može postati članom Hrvatske udruge digitalnih umjetnosti?

Članom HUDU-a može postati svaka fizička i pravna osoba, iz zemlje i inozemstva, sukladno odredbama Zakona o udrugama, koja zadovoljava propisane kriterije i koja je zainteresirana za razvoj digitalnih tehnologija u umjetnosti.
Koji su uvijeti za primanje novih članova?

Kako bi postali članom Hrvatske udruge digitalnih umjetnika potrebno je kreirati i zatim ispuniti vlastitu profilnu stranicu.

Popunjenim profilom se smatra onaj koji ima minimalno 5 primjera vaših radova, profilnu sliku te stavke:
Ime i prezime, vještine, o mom radu, koristim aplikacije, želja mi je raditi, kontakt e-mail adresu i telefon.

Uz popunjeni profil potrebno je ispunjavati uvjete za bar jednu od sljedećih stavki:

1. rad ili volontiranje na bar jednom hudu.hr projektu,

2. pobjeda na hudu.hr kreativnom natjecanju ili tri puta među najboljima,

3. bar jedan rad uvršten u odabir najboljih radova s hudu.hr profila,

4. bar tri objavljena članka ili jedan video tutorial na hudu.hr.

Postoji li članarina?

Aktivni članovi HUDU-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor.


Na posljednjoj sjednici utvrđeno je kako godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 50 kn, a za pravne 500 kn. 

Pri upisu plaća se upisnina u iznosu od 40kn jednokratno.

Aktivni članovi HUDU-a koji ne plaćaju članarinu gube prava aktivnog članstva, te postaju pasivni članovi.