Upute za slanje

Tekstura

Teksture šaljite na E-mail: teksture@hudu.hr
Šaljite sve što želite, bez nekih pravila, a mi ćemo odabrati što zadovoljava standarde hudu-a.

Pomoglo bi nam, ako pošaljete svaku sliku (uključujući pridodane mape, ako postoje) sa sljedećim podacima:
Kategorija: vidi popis kategorija niže…
Sadrži mape: vidi popis kratica za mape niže…
Rezolucija: vidi popis rezolucija niže
Bešavna: da li se može ponavljati bez da se vidi spoj
Autor: Vaše ime i link na hudu profil. (npr: hudu.hr/profil/ime)


Kategorije:
1) Pozadine – pozadinske slike, uzorci…
2) Materijali – (obrađeni) metal, papir, terakota, tekstil…
3) Arhitektura – vrata, prozori, cesta, ograda…
4) Priroda – Biljke, pijesak,stijene,životinje…
5) Maske – sjene, oštećenja, ogrebotine…
6) Ostalo – …

Mape:
c – color
 (osnovna boja teksture)
b – bump (izbočine)
r – reflection (refleksije, specular, reflectance C4D)
s – shadow (sjene)
ao – Ambient Occlusion (sjene samih predmeta)

Rezolucije:
S Small – 1K(1024px)
M Medium – 2K(2048px)
L Large – 3K (3072px)
XL Extra Large  – 4K (4096px)
XXL Extra Extra Large – sve nadalje