Razlika između rasterske i vektorske grafike

Vektorska grafika Vektorska grafika se temelji na principu geometrije iliti vektora. Svaki vektor ima svoju početnu točku, smjer i završnu točku, duljinu, ako je zakrivljen onda sadrži i točke koje definiraju krivulju ili kuteve. Vektorskom grafikom tvorimo geometrijske oblike krug, kvadrat, troku ili amorfno-krivuljaste oblike… Kako se vektorska grafika ne bazira na rasteru možemo je … Nastavi čitati Razlika između rasterske i vektorske grafike